Akcenta top

Komentář k průmyslové produkci – červenec 2016

Komentář k průmyslové produkci – červenec 2016

Přes na první pohled velmi špatná červencová data nelze ohledně dalších měsíců dělat negativně ukvapené závěry. Předně je nutné počkat na srpen a hodnotit výsledek průmyslu v součtu s červencem. Výrazný pokles produkce zatím nenaznačují ani měkká data jako indexy PMI či průmyslové důvěry ČSÚ. Zároveň je však zřejmé, že průmysl ve druhé polovině roku zpomalí, ale s tím se ostatně počítalo.


Na první pohled vyznívají červencová data z průmyslu tragicky, když meziroční pokles produkce činil 14,1 %. Obratem je však nutné zdůraznit, že letošní červenec měl řadu specifik. Předně oproti loňsku chyběly letošnímu červenci tři pracovní dny. I po očištění o tuto skutečnost však hodnota produkce poklesla o 7,6 %. Dalším červencovým specifikem byly celozávodní dovolené některých velkých podniků, které se do celkové produkce promítly negativně. Slabší průmyslová čísla jsme v červenci viděli i v eurozóně a zpomalení průmyslu signalizoval i červencový index nákupních manažerů PMI. Než dělat z aktuálně zveřejněných dat silně negativní závěry, je lepší počkat, jaké výsledky přinese srpen.

Průmysl v červenci nepodržely automobily, jejichž produkce meziročně poklesla o téměř 35 %. Na této skutečnosti lze ilustrovat, jakým směrem by se u nás vyvíjela průmyslová výroba, pokud by v Evropě došlo k výraznému poklesu poptávky po automobilech. Automobily sice v červenci přispěly k poklesu produkce jasně nejvíce, ale nedařilo se ani dalším velkým odvětvím jako strojírenství či elektrickým zařízením.

Výrazně v červenci poklesy i nové zakázky a to jak domácí, tak i zahraniční. V souhrnu o 16,2 %. Nové zakázky v automobilovém průmyslu se snížily meziročně o 23,4 %. Tak silný propad zakázek po motorových vozidlech byl zaznamenán naposledy v roce 2009, kdy ČR čelila hluboké hospodářské recesi.

Přes na první pohled velmi špatná červencová data nelze ohledně dalších měsíců dělat negativně ukvapené závěry. Předně je nutné počkat na srpen a hodnotit výsledek průmyslu v součtu s červencem. Výrazný pokles produkce zatím nenaznačují ani měkká data jako indexy PMI či průmyslové důvěry ČSÚ. Zároveň je však zřejmé, že průmysl ve druhé polovině roku zpomalí, ale s tím se ostatně počítalo.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.