Akcenta top

Česká ekonomika se po roce a půl vymanila z hospodářské recese

Česká ekonomika se po roce a půl vymanila z hospodářské recese
Ve 2. čtvrtletí letošního roku hrubý domácí produkt (HDP) podle předběžného odhadu vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,7 %. Česká republika se tak po roce a půl vymanila z hospodářské recese, respektive z její technické definice, podle které se za technickou recesi považuje pokles HDP v alespoň dvou po sobě následujících čtvrtletích. V meziročním srovnání byl však přírůstek HDP i nadále záporný, konkrétně -1,2 %.  Za první pololetí letošního roku HDP poklesl meziročně o 1,8 %.

Detailní údaje Český statistický úřad (ČSÚ) zatím nezveřejnil. Z odhadu nicméně vyplývá, že pozitivně k mezičtvrtletnímu růstu přispěl především zahraniční obchod. Na druhé straně investice se dále snižovaly a výdaje domácností pravděpodobně stagnovaly. Podle odvětvového členění bylo pozitivních výsledků dosaženo v peněžnictví a pojišťovnictví. Na druhé straně klesala tvorba přidané hodnoty v průmyslu, vnitřním obchodě, stavebnictví i v zemědělství.

Česká republika se sice ve 2. čtvrtletí vymanila z technické definice hospodářské recese, avšak stav domácí ekonomiky je i nadále ve stavu, který odpovídá hospodářskému útlumu. Podniky neinvestují, domácnosti neutrácí a počet nezaměstnaných dosahuje nejvyšších úrovní za existenci samostatné České republiky. Podobné charakteristiky bude domácí ekonomika vykazovat i ve druhém pololetí letošního roku.
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.