Akcenta top

HDP - 1. čtvrtletí 2014

HDP - 1. čtvrtletí 2014

Komentář k HDP – 1. čtvrtletí 2014

Česká ekonomika již nestojí jen na jedné noze – zahraničním obchodu, jako v minulých letech, ale podepírá ji hned několik pilířů, včetně soukromé spotřeby. Za celý letošní rok proto počítám s meziročním hospodářským růstem přes 2 %.

Domácí ekonomika rostla v 1. čtvrtletí (1. Q) letošního roku rychleji než ukazoval předběžný odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) z poloviny května. Podle dnes zveřejněné statistiky vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku o 0,4 % a v meziročním srovnání o 2,5 %, což bylo vůbec nejvíce za poslední tři roky. Pokles hospodářského výkonu z předchozích recesních let se však stále nepodařilo narovnat, když HDP na začátku letošního roku byl i nadále pod úrovní HDP z 3. Q 2011.

Co stálo za růstem HDP v 1. Q letošního roku? Z poptávkové strany přispěly kladně všechny složky – domácnosti, vláda, podniky i čistý export. Z nabídkové strany k růstu nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl, k oživení došlo ve stavebnictví a dařilo se i zemědělství a většině služeb. Výjimkou byl pokles výkonu v peněžnictví a pojišťovnictví. Souhrnně lze říci, že impulsy pro růst domácí ekonomiky je nutné hledat především v oživené zahraniční poptávce, ale nelze opomenout ani větší ochotu domácností nakupovat a podniků investovat.

Vyšší než předpokládaný růst HDP v 1. Q zároveň otevírá pozitivní výhled na zbytek letošního roku. Česká ekonomika již nestojí jen na jedné noze – zahraničním obchodu, jako v minulých letech, ale podepírá ji hned několik pilířů, včetně soukromé spotřeby. Za celý letošní rok proto počítám s meziročním hospodářským růstem přes 2 %.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.