Akcenta top

HDP ve 3. čtvrtletí - mezičtvrtletní i meziroční pokles

HDP ve 3. čtvrtletí - mezičtvrtletní i meziroční pokles

Podle zpřesněných údajů hrubý domácí produkt (HDP) ve 3. čtvrtletí letošního roku poklesl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,1 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 1,3 %. Upravený údaj je tak lepší než předběžný odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) z poloviny listopadu (mezičtvrtletní pokles o 0,5 % a meziroční o 1,6 %). Jako hlavní důvod této korekce ČSÚ označil později došlé statistické výkazy a revize odhadu přidané hodnoty ze statisticky nešetřené jednotky. Navzdory úpravám se však HDP na mezičtvrtletní bázi do kladných hodnot přehoupnout nedokázal.

Z pohledu poptávky poklesly výdaje na konečnou spotřebu ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %, zatímco meziročně došlo k nárůstu o 0,7 %. Zatímco domácnosti i nadále šetří, tak vládní výdaje zaznamenaly mezičtvrtletní i meziroční nárůst. Slabým místem domácí ekonomiky i nadále zůstávají investice, a to především do budov a staveb. Oproti tomu výrazně vzrostl objem zásob. Z pohledu zahraničního obchodu vývozy meziročně poklesly, zatímco dovozy vzrostly.

Z pohledu nabídkové strany došlo k poklesu hrubé přidané hodnoty jak mezičtvrtletně o 0,7 %, tak i meziročně o 1,2 %. K poklesu přispělo především stavebnictví, z průmyslu – těžba a energetika, velkoobchod, doprava a některé služby. Oproti tomu růst byl zaznamenán v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví a v některých segmentech zpracovatelského průmyslu.

Oživení domácí ekonomiky postupuje výrazněji pomalu, než se očekávalo. Slabinou zůstává i nadále domácí poptávka, především nízké výdaje domácností, a pokles investic. Růst domácí ekonomiky zaostává za svými produkčními možnostmi, když mezera výstupu činí 2 %. Nyní je již téměř jisté, že domácí ekonomika v letošním roce poklesne o více jak 1 %.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.