Akcenta top

Index spotřebitelských cen - červen 2014

Index spotřebitelských cen - červen 2014

Inflace i nadále zůstává velmi blízko nuly a to navzdory intervenci České národní banky z loňského listopadu a hospodářskému oživení domácí ekonomiky. Ani ve druhé polovině letošního roku neočekávám rychlejší návrat inflace k cíli České národní banky, tj. ke 2 %.

Balancování na hranici deflace pokračuje. Spotřebitelské ceny se v červnu ve srovnání s květnem nezměnily. A i v meziročním srovnání byl růst spotřebitelských cen nulový. Červnový růst cen se tak nadále nachází pod inflační prognózou České národní banky.

V červnu oproti předchozímu měsíci poklesly především ceny v oddílu potravin a nealkoholických nápojů, a to především u mléčných výrobků, zeleniny a ovoce. Naopak opačným směrem působily ceny dovolených a vyšší ceny za pohonné hmoty.

V meziročním srovnání došlo k poklesu cen u potravin o 1,1 % a to především díky výraznému snížení cen brambor. Negativně se do inflace promítaly i ceny spojené s bydlením (náklady na elektřinu a plyn) a telekomunikacemi. Naopak inflaci směrem nahoru táhly alkoholické nápoje a tabákové výrobky, obuv, vodné a stočné a pohonné hmoty.

Inflace i nadále zůstává velmi blízko nuly a to navzdory intervenci České národní banky z loňského listopadu a hospodářskému oživení domácí ekonomiky. Ani ve druhé polovině letošního roku neočekávám rychlejší návrat inflace k cíli České národní banky, tj. ke 2 %. Návrat inflace ke 2 % bude podle mého názoru výrazně pomalejší, než s čím ve svých prognózách Česká národní banka počítá.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA CZ
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.