Akcenta top

Index spotřebitelských cen - červenec 2015

Index spotřebitelských cen - červenec 2015

S meziroční inflací pod 1 % lze směle počítat i po celou druhou polovinu letošního roku. Kde hledat důvody? Na jedné straně vekou část deflace případně dezinflace dovážíme ze zahraničí. Na straně druhé i inflační tlaky z domácí ekonomiky jsou navzdory slušnému růstu HDP jen minimální, když růst mezd je stále umírněný.

Růst spotřebitelských cen v posledních měsících předbíhal odhady České národní banky (ČNB) a v červnu ceny v meziročním vyjádření rostly dokonce nejrychleji od prosince 2013. Červenec však v tomto směru přinesl změnu, když oproti červnu došlo k poklesu cen o 0,1 % a meziročně ke zpomalení dynamiky na 0,5 %.

Důvody, které stály za meziměsíčním poklesem cen, je nutno hledat především u potravin. K téměř dvoucifernému poklesu cen došlo u zeleniny (9,8 %) a o několik procent poklesy rovněž ceny ovoce, pečiva či mléčných výrobků. Ceny směrem nahoru v červenci naopak táhly dražší dovolené a alkohol.

Meziroční cenový vývoj je od začátku letošního roku velmi podobný. Ceny směrem nahoru táhne především dražší alkohol a cigarety, dále poté náklady spojené s bydlením a vyšší ceny obuvi. Oproti tomu záporná byla v červenci inflace u potravin a dvouciferný pokles cen pokračuje u pohonných hmot.

S meziroční inflací pod 1 % lze směle počítat i po celou druhou polovinu letošního roku. Kde hledat důvody? Na jedné straně vekou část deflace případně dezinflace dovážíme ze zahraničí. Na straně druhé i inflační tlaky z domácí ekonomiky jsou navzdory slušnému růstu HDP jen minimální, když růst mezd je stále umírněný. Minimální inflační tendence navíc zohledňuje i aktuální prognóza ČNB, podle které se dvouprocentní inflace nedočkáme dříve než v roce 2017.   

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.