Akcenta top

Komentář k maloobchodním tržbám – červen 2017

Komentář k maloobchodním tržbám – červen 2017


Velmi dobrá červnová čísla z maloobchodu jsou odrazem silného trhu práce s nízkou nezaměstnaností a zrychlujícím růstem mezd. Navíc naznačující na pokračující silný příspěvek spotřeby domácností do růstu HDP.

V červnu maloobchodní tržby vzrostly oproti květnu o 0,6 % a v meziročním srovnání o 6,6 %. V souhrnu za 2. čtvrtletí tržby v meziročním srovnání vzrostly o 5,1 %.

Z červnových dat lze vyčíst, že domácnosti utráceli jak za potraviny (3,7 % r/r), tak za nepotravinářské zboží (8,0 % r/r). Právě vyšší výdaje za nepotravinářské zboží, ať již se jedná o tržby za oděv či obuv, sportovní vybavení či počítače ukazují na nákupní apetit spotřebitelů. Vesměs se totiž jedná o tzv. zbytné statky. 

S ohledem na velmi nízkou nezaměstnanost, když v ČR je míra nezaměstnanosti vůbec nejnižší v zemích EU, růst reálných mezd a celkově příznivé ekonomické klima je velmi pravděpodobné, že meziroční růst maloobchodních tržeb kolem 5 % bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku. 

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.