Akcenta top

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - září 2017

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - září 2017

Počet volných pracovních míst již přesáhl 200 tis. Čistě hypoteticky, pokud by v nadcházejících měsících pokračovalo stejné tempo nárůstu volných pracovních míst na straně jedné a úbytek uchazečů na straně druhé, tak by příští rok na jaře byl poměr volných míst a volných uchazečů jedna ku jedné.


Data z pracovního trhu ukazují, že se situace na pracovním trhu v září opět zlepšila. Podíl nezaměstnaných osob podle předpokladu v září poklesl na 3,8 % ze srpnových 4,0 %. Počet volných pracovních míst se přehoupl přes 200 tis., konkrétně na 206,1 tis.

Po prázdninových měsících obvykle dochází ke zvýšení aktivity firem v nabírání nových zaměstnanců a letošní září nebylo v tomto směru výjimkou. Pracovní úřady pravděpodobně se začátkem školního roku opustila i část pedagogických pracovníků, kteří podíl nezaměstnaných osob mírně zvýšili v červenci. Opačným směrem v září tradičně působil příchod těch absolventů na úřady práce, kteří se nezaregistrovali během prázdnin. Vzhledem k současné široké nabídce pracovních míst však byl zářijový přírůstek absolventů na pracovních úřadech výrazně nižší než v předchozích letech a v souhrnu bylo na konci září na úřadech práce registrováno jen 12,2 tis. absolventů.

Jinak i nadále platí, že situace na pracovním trhu zůstává z pohledu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání velmi příznivá. Počet volných pracovních míst již přesáhl 200 tis. Čistě hypoteticky, pokud by v nadcházejících měsících pokračovalo stejné tempo nárůstu volných pracovních míst na straně jedné a úbytek uchazečů na straně druhé, tak by příští rok na jaře byl poměr volných míst a registrovaných uchazečů jedna ku jedné.

Pomyslné nůžky mezi volnými pracovními místy a množstvím uchazečů se tak dále uzavírají. Výsledkem je zvýšený tlak na růst mezd v celé ekonomice, který bude pokračovat jak v závěru letošního roku, tak i v roce 2018. Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává jednoznačně nejnižší v rámci zemí EU se srpnovými 2,9 %. V souhrnu za celý letošní rok podíl nezaměstnaných osob pravděpodobně poklesne na 4,2 % z loňských 5,5 %.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.