Akcenta top

Komentář k zahraničnímu obchodu – květen 2017

Komentář k zahraničnímu obchodu – květen 2017

Silná domácí poptávka se bude v letošním roce i nadále promítat do růstu objemu dováženého zboží. Na druhé straně bude pokračovat silný vývoz průmyslových výrobků, především motorových vozidel, do zemí EU28. V souhrnu za letošní rok přebytek obchodní bilance nepřekoná rok 2016 a měl by dosáhnout 150 mld. korun.

Po slabším dubnu, který byl negativně ovlivněn nižším počtem pracovních dnů, se situace v zahraničním obchodě vrací do „normálu“. Vývoz v květnu oproti dubnu vzrostl o 5,4 % a dovoz o 4,5 %. V meziročním srovnání vzrostl vývoz o 10,2 % a dovoz o 11,2 %. Obchodní bilance, tj. rozdíl mezi vývozem a dovozem, se v květnu zvýšila na 14,3 ml. korun.

V souhrnu za prvních pět měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 87,7 mld. korun, což je o 15,6 mld. korun méně než za prvních pět měsíců loňského roku. V meziročním srovnání nižší přebytek celkové obchodní bilance je primárně způsoben prohloubením schodku bilance s ropou a zemním plynem.

K přebytku zahraničního obchodu naopak i nadále významně přispívá vývoz motorových vozidel a to primárně do zemí EU28. Pokračující silná poptávka po automobilech v západoevropských zemích pomáhá jak celkovému exportu, tak je i hlavním důvodem proč má ČR silně přebytkovou bilanci se zeměmi EU28. Konkrétně v květnu přebytek obchodní bilance s EU28 činil 60,3 mld. korun. Naopak se zeměmi mimo EU má ČR obchodní bilanci dlouhodobě schodkovou, když v květnu to bylo konkrétně – 44,5 mld. korun. Schodek obchodní bilance s Čínou se v květnu prohloubil na 24,5 mld. korun.

Silná domácí poptávka se bude v letošním roce i nadále promítat do růstu objemu dováženého zboží. Na druhé straně bude pokračovat silný vývoz průmyslových výrobků, především motorových vozidel, do zemí EU28. V souhrnu za letošní rok přebytek obchodní bilance nepřekoná rok 2016 a měl by dosáhnout 150 mld. korun.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.