Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - květen 2015

Podíl nezaměstnaných osob - květen 2015

Nezaměstnanost klesá především mezi krátkodobě nezaměstnanými. Naopak počet dlouhodobě nezaměstnaných nad dva roky meziročně mírně vzrostl na téměř 143 tis. Rovněž podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob se v květnu zvýšil na 30,6 %.

Nezaměstnanost díky růstu ekonomiky a sezonním faktorům v Česku dále klesá. V květnu došlo k dalšímu snížení podílu nezaměstnaných osob na 6,4 %, což je nejnižší hodnota od června 2012. Oživění na pracovním trhu podporují i další statistiky. V květnu vzrostl počet nabízených volných pracovních míst o 10,8 % na 92,7 tis., počet nezaměstnaných absolventů byl meziročně nižší o více jak 6 tis. a počet osob připadajících na jedno volné pracovní místo poklesl na necelých pět uchazečů.

Pokles nezaměstnanosti je patrný v rámci všech krajů. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob přitom v květnu zůstal v Praze se 4,6 %, jen těsně však následuje Plzeňský kraj. Na druhém pólu naopak zůstávají kraje Ústecký s 9,7 % a Moravskoslezský s 8,8 %. Nezaměstnanost klesá především mezi krátkodobě nezaměstnanými. Naopak počet dlouhodobě nezaměstnaných nad dva roky meziročně mírně vzrostl na téměř 143 tis. Rovněž podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob se v květnu zvýšil na 30,6 %.

Vzhledem k pozitivním sezonním faktorům a rostoucí ekonomice, která generuje nová pracovní místa, lze s poklesem nezaměstnanosti počítat i v nadcházejících měsících. Během léta by se podíl nezaměstnaných osob měl pohybovat již jen těsně nad hladinou 6 %.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.