Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - srpen 2015

Podíl nezaměstnaných osob - srpen 2015

Vývoj na pracovním trhu zůstává i nadále velmi příznivý a zkraje podzimu bychom mohli být svědky poklesu nezaměstnanosti pod hladinu 6 %. Pozitivnímu trendu nahrává sílící domácí poptávka, díky níž dochází k stále větší  tvorbě nových pracovních míst i mimo zpracovatelský průmysl. Nábor nových zaměstnanců se tak již týká většiny odvětví.

Podíl nezaměstnaných osob v srpnu poklesl, a to na 6,2 % z červencových 6,3 %. Zatímco v červenci se do mírného zvýšení nezaměstnanosti promítly negativní sezonní faktory jako příliv absolventů a učitelů na úřady práce, tak srpen díky tvorbě nových pracovních míst červencové zvýšení nezaměstnanosti plně kompenzoval. Navíc došlo k dalšímu růstu volných pracovních míst a jejich počet se již přehoupl přes 100 tis. Na jedno pracovní místo tak po zaokrouhlení připadají pouze čtyři uchazeči.

Vývoj na pracovním trhu zůstává i nadále velmi příznivý a zkraje podzimu bychom mohli být svědky poklesu nezaměstnanosti pod hladinu 6 %. Pozitivnímu trendu nahrává sílící domácí poptávka, díky níž dochází k stále větší  tvorbě nových pracovních míst i mimo zpracovatelský průmysl. Nábor nových zaměstnanců se tak již týká většiny odvětví.

Stále intenzivnější tvorba nových pracovních míst a zároveň klesající počet nezaměstnaných vytváří v některých oborech nesoulad poptávky po nových zaměstnancích a jejich dostupnosti na pracovním trhu. Jedná se zejména o technické obory. Zároveň to znamená, že na některých pozicích budou sílit požadavky na rychlejší mzdový růst, který však nebude celoplošný, ale diferenciovaný.

Problémem zůstává i nadále dlouhodobá nezaměstnanost nad dva roky. Meziročně počet dlouhodobě nezaměstnaných poklesl jen minimálně o 6 tis. a z celkového počtu nezaměstnaných tvoří dlouhodobě nezaměstnaní již více jak 30 %.

Graf: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu,
Obecná míra nezaměstnanosti
Graf: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu, Obecná míra nezaměstnanosti
Graf: Neumístění uchazeči o zaměstnání,
Volná pracovní místa
Graf: Neumístění uchazeči o zaměstnání, Volná pracovní místa
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.