Akcenta top

Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí - anemický růst

Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí - anemický růst

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla oproti stejnému období roku 2012 o 1,3 % a dosáhla tak výše 24 836 korun. Po započtení inflace byl však růst průměrné mzdy jen marginální a činil 0,1 %. Medián mezd činil ve 3. čtvrtletí 21 331 korun, což je meziroční nárůst o 1,5 %. 3. čtvrtletí letošního roku však mělo o tři pracovní dny více než to loňské.

Nízký růst mezd podtrhuje špatnou situaci v domácí ekonomice a slabý pracovní trh s vysokou mírou nezaměstnaných. Pokud se podíváme na meziroční srovnání, tak se ve 3. čtvrtletí meziročně snížil průměrný počet zaměstnanců o 46,3 tis. Nejhůře si v tomto směru vedlo stavebnictví s meziročním poklesem zaměstnanců o 17,8 tis. Sehnat momentálně práci ve stavebnictví na plný úvazek se rovná téměř zázraku a stavební firmy ve stále větší míře využívají agenturní pracovníky. Úbytek zaměstnanců se však projevil i v průmyslu či ubytovacích a stravovacích službách. Právě ve stavebnictví došlo k největšímu poklesu průměrné mzdy, a to o 2,3 %.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k opačnému vývoji u růstu mezd mezi podnikatelským a nepodnikatelským sektorem. Zatímco v podnikatelské sféře nominální růst mezd ve 3. čtvrtletí činil 1,4 %, v nepodnikatelské sféře činil pouhých 0,8 %, což nestačilo ani na pokrytí inflace. Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře činila 24 923 korun a byla tak mírně vyšší než v podnikatelské s 24 817 korunami.

Nejvyšší průměrnou mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v informačních a komunikačních službách (45 834 korun) a v peněžnictví a pojišťovnictví (45 178 korun). Nejnižší mzdu mají rovněž tradičně zaměstnanci v ubytování a pohostinství (13 986 korun).

Mzdový vývoj je důsledkem slabé ekonomické kondice domácího hospodářství v posledních letech. Růst mezd je velmi pomalý a je úspěchem, když dokáže vyrovnat alespoň nárůst inflace. Většině domácností v posledních letech reálná mzda buď stagnovala, v horším případě poklesla. Navíc v ČR máme aktuálně rekordní nezaměstnanost. Tato kombinace tvoří důvody slabé spotřeby domácností a jejich nechuť k větším výdajům.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.