Akcenta top

Průmyslová produkce - červen 2015

Průmyslová produkce - červen 2015

To, že průmysl roste již osm měsíců v řadě, se pozitivně promítá i do zvyšování zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích. Jedním z nejrychlejších růstů zaměstnanosti se mohou pochlubit v automobilovém průmyslu, kde zároveň pracuje nejvíce zaměstnanců. V 1. čtvrtletí letošního roku to bylo přes 151 tis. Téměř 12 % veškerých zaměstnanců průmyslu vyrábí automobily a závislost Česka na výrobě aut tak i v tomto ohledu roste.

Průmyslu se letos daří a červnová data jsou toho důkazem. Vůči mírně slabšímu květnu vzrostla v červnu průmyslová výroba o 1,0 % a v meziročním srovnání činil růst dokonce 8,1 %. K dvoucifernému růstu se vrátily průmyslové zakázky. Konkrétně se meziročně zvýšily o 10,3 %, zatímco v květnu vzrostly jen o 1,4 %. Již třetí měsíc v řadě rostou tuzemské zakázky rychleji než zahraniční, což bylo ještě v roce 2013 zcela nemyslitelné.

Nejvíce se v červnu dařilo výrobě automobilů, jejichž produkce vzrostla meziročně o 16 %. Pokud se zároveň podíváme na hodnotu nových zakázek, tak můžeme s jistotou tvrdit, že silná produkce aut bude pokračovat minimálně i po celé třetí čtvrtletí a automobily tak budou i nadále jedním z klíčových tahounů domácí ekonomiky. Velmi pozitivně lze hodnotit i dvouciferný růst strojírenství o 15 %. Kladný meziroční přírůstek po více jak roce vykázal i těžební průmysl.

To, že průmysl roste již osm měsíců v řadě, se pozitivně promítá i do zvyšování zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích. Jedním z nejrychlejších růstů zaměstnanosti se mohou pochlubit v automobilovém průmyslu, kde zároveň pracuje nejvíce zaměstnanců. V 1. čtvrtletí letošního roku to bylo přes 151 tis. Téměř 12 % veškerých zaměstnanců průmyslu vyrábí automobily a závislost Česka na výrobě aut tak i v tomto ohledu roste.

Velmi pozitivní vyhlídky přetrvávají i na druhou polovinu letošního roku. V souhrnu za celý letošní rok by mohl průmysl vzrůst o více 4 %.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.