Akcenta top

Průmyslová produkce - červen

Průmyslová produkce - červen

Červnový výsledek z průmyslu nelze nazvat jinak než zklamáním. Průmyslová výroba ani v červnu nepřekročila svůj stín a poklesla jak ve srovnání s předchozím měsícem (o 0,9 %), tak i meziročně (o 5,3 %). O něco lepší meziroční čísla dostaneme, pokud statistiku očistíme o vliv počtu pracovních dní (pokles o 3,0 %). Vliv povodní na celkový výkon průmyslu byl v červnu zanedbatelný.

Souhrnně za celé druhé čtvrtletí průmyslová produkce poklesla meziročně o 2,4 %. Pozitivem a zároveň zábleskem na lepší časy je fakt, že v mezičtvrtletním srovnání došlo k poklesu produkce o pouhých 0,3 %. Průmysl tak pravděpodobně ve druhém čtvrtletí dosáhl dna. Teď zbývá se od něj odrazit.

Pod meziroční pokles produkce se nejvíce podepsala těžba a dobývání, výroba elektrických zařízení a výroba strojů a zařízení. Na druhé straně vzrostla produkce v odvětví ostatních dopravních prostředků a zařízení. Nové zakázky v červnu poklesly o 0,8 %, když ty zahraniční se snížily o 1,6 % a ty domácí pro změnu o 0,6 % vzrostly.

Výhled na druhou polovinu roku zůstává lehce optimistický. Předstihové indikátory PMI z ČR i z Evropy dávají naději, že v průmyslu dojde k postupnému oživení. Ani ve druhé polovině letošního roku však nelze čekat zázraky. Za celý letošní rok počítám s poklesem průmyslové výroby.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.