Akcenta top

Průmyslová produkce - červenec 2013

Průmyslová produkce - červenec 2013

Podle ČSÚ sice v červenci průmyslová produkce vzrostla meziročně o 2,1 %, ale jen díky vyššímu počtu pracovních dnů. Po očištění o vliv pracovních dnů naopak o 2,8 % poklesla. V meziměsíčním srovnání produkce vzrostla o 0,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,0 %. Rostly jak zakázky ze zahraničí (10,2 %), tak i tuzemské (6,6 %).

K meziročnímu růstu produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (11,2 %) a výroba strojů a zařízení (8,3 %). Na druhé straně produkce nejvíce poklesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (-5,9 %) a těžba a dobývání (-11,2 %).

Po očištění o vliv počtu pracovních dnů produkce v každém z letošních měsíců meziročně poklesla a červenec nebyl výjimkou. Situace v domácím průmyslu tak ani podle červencových dat nezaznamenala výraznějšího zlepšení. Na druhé straně předstihové indikátory, např. index PMI, naznačují, že by se situace v průmyslu mohla ve druhé polovině roku postupně obracet k lepšímu. Pozitivním signálem jsou v tomto směru i nové zakázky, když jejich červencový růst je nejsilnější v tomto roce. Za celý letošní rok počítám s poklesem průmyslové výroby kolem 2 %.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.