Akcenta top

Průmyslová produkce - duben 2015

Průmyslová produkce - duben 2015

Výhled na nadcházející měsíce zůstává i nadále pozitivní, což naznačují předstihové indikátory z domova i ze zahraničí a rovněž údaje o nových zakázkách. Především zpracovatelský průmysl tak bude nadále tahounem, nikoliv však jediným, domácí ekonomiky.

Slušný růst průmyslu pokračuje i ve druhém čtvrtletí letošního roku. V dubnu se ve srovnání s předchozím měsícem produkce zvýšila o 0,8 % a v meziročním srovnání vzrostla o 4,4 %. Pozitivní údaj nabídla i statistika nových zakázek. Ty v dubnu meziročně vzrostly o 6,1 %.

Tradičním tahounem průmyslu zůstává produkce motorových vozidel, která v dubnu vzrostla o 8,3 % r/r a přispěla tak do růstu souhrnné průmyslové produkce o 1,5 procentní bod. Tradičně se dařilo i výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků s růstem o 8,1 % r/r. Naopak pokračující snižování produkce je patrné v případě těžebního průmyslu s dubnovým poklesem o 10,6 % r/r.

Růst průmyslové produkce se během letošního roku pozitivně odráží do náboru nových zaměstnanců. V meziročním srovnání zaměstnanost v průmyslu vzrostla o 3,3 %. To, že se průmyslovým podnikům daří, se odráží i na růstu mezd. V dubnu průměrná nominální mzda vzrostla meziročně o 3,4 % na 28 349 korun.

Výhled na nadcházející měsíce zůstává i nadále pozitivní, což naznačují předstihové indikátory z domova i ze zahraničí a rovněž údaje o nových zakázkách. Především zpracovatelský průmysl tak bude nadále tahounem, nikoliv však jediným, domácí ekonomiky.

 

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.