Akcenta top

Průmyslová produkce - rok 2014

Průmyslová produkce - rok 2014

V souhrnu lze říci, že se loni průmyslu dařilo. Objem průmyslové produkce loni konečně překonal doposud rekordní rok 2007 a to navzdory poklesu produkce v těžbě a v energetice. Příznivé jsou vyhlídky i pro letošní rok a většina podpůrných ukazatelů jako předstihové průmyslové indikátory, hodnota nových zakázek či data z Německa ukazují, že průmyslová konjunktura bude pokračovat.

 

Průmyslu se dařilo i v posledním měsíci loňského roku. V prosinci oproti listopadu průmyslová produkce vzrostla o 0,6 % a v meziročním srovnání o 7,3 %, respektive o 4,7 % po očištění o nestejný počet pracovních dnů.

V souhrnu za celý loňský rok průmyslová produkce vzrostla o 4,9 % a jedná se tak o nejvyšší nárůst za poslední tři roky, když v letech 2011 a 2012 byl růst produkce záporný. Růst produkce se v loňském roce týkal primárně zpracovatelského průmyslu a především výroby automobilů, která se zvýšila o 13 %. Výrazný nárůst produkce zaznamenala i výroba počítačů a elektroniky obecně – zvýšení o 18,1 %. Naopak k poklesu produkce došlo v těžebním průmyslu (-2,8 %) a v energetice (-2,4 %).

Růst průmyslu v loňském roce podporovaly nové zakázky a to jak ty zahraniční, tak i domácí. Nárůst domácích zakázek o 10,5 % byl loni nejvyšší od roku 2010. V kontextu růstu průmyslové produkce a tržeb rostla i poptávka po zaměstnancích. Nová pracovní místa vytvářel především zpracovatelský průmysl. Oproti tomu byl růst mezd v průmyslu umírněný a zaostával za produktivitou práce.

V souhrnu lze říci, že se loni průmyslu dařilo. Objem průmyslové produkce loni konečně překonal doposud rekordní rok 2007 a to navzdory poklesu produkce v těžbě a v energetice. Příznivé jsou vyhlídky i pro letošní rok a většina podpůrných ukazatelů jako předstihové průmyslové indikátory, hodnota nových zakázek či data z Německa ukazují, že průmyslová konjunktura bude pokračovat.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.