Akcenta top

Průmyslová produkce – září 2013

Průmyslová produkce – září 2013

Podle dnes zveřejněné statistiky ČSÚ průmyslová produkce v září ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o 2,8 %. V meziročním srovnání však došlo k růstu o 7,1 %. Po očištění o vliv pracovních dnů (letošní září mělo o dva pracovní dny více) produkce vzrostla o 2,0 %. Pozitivní výhled do budoucna nabízí meziroční nárůst nových zakázek o plných 16,0 %.

Oživení průmyslu táhne jednoznačně zahraniční poptávka, čehož je dokladem jednak růst zahraničních zakázek o 18,9 % a také nárůst tržeb průmyslových podniků, které obchodují přímo se zahraničím, a to o 14,3 %. Oživuje však i domácí poptávka. Nové zakázky z tuzemska vzrostly o 10,7 % a jedná se o nejvyšší nárůst za poslední tři roky!

V září se i nadále dařilo výrobě motorových vozidel (meziroční růst o 17,8 %), kovovým a kovodělným výrobkům (meziroční růst o 13,8 %) a elektrickým zařízením (meziroční růst o 16,0 %). Na druhé straně produkce klesla u výroby elektřiny a plynu (meziročně pokles o 4,0 %) a tradičně v odvětví těžby a dobývání (meziroční pokles o 8,3 %).

Oživení v průmyslu se však ještě kladně nepromítlo do zaměstnanosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl v září v meziročním srovnání o 0,9 % nižší.

Souhrnně lze zářijová data z průmyslu hodnotit pozitivně. V meziměsíčním srovnání sice září nenavázalo na silný srpen, ale v ročním porovnání zaznamenalo poměrně silný růst. Dobrá reálná data z průmyslu tak navazují na předstihové ukazatele, které signalizovaly oživení již od konce jara. Nezbývá než zopakovat, že pozitivní impulsy pochází opět z vnějšího prostředí, tedy ze zahraničí. Díky lepším datům, o průmyslové produkci v posledních měsících, je zlepšen i výhled na celý letošní rok. Průmyslová produkce by měla letos meziročně poklesnout jen o 1,0 %.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.