Akcenta top

Rychlý růst mezd v loňském roce, avšak stále slabší než v letech 2006 a 2007

Rychlý růst mezd v loňském roce, avšak stále slabší než v letech 2006 a 2007

Mzdy se v závěru loňského roku opět zvyšovaly. Průměrná nominální mzda vzrostla ve 4. čtvrtletí meziročně o 4,2 % na 29 320 korun a mediánová mzda se zvýšila o 6,0 % na 25 061 korun. Vzhledem k tomu, že v posledním čtvrtletí loňského roku již rychleji rostly ceny, tak reálný růst průměrné mzdy činil 2,8 %, respektive 4,6 % u mzdy mediánové. V souhrnu za celý loňský rok vzrostla průměrná mzda nominálně o 4,2 % na 27 589 korun.

Rychleji v závěru loňského roku rostly mzdy v nepodnikatelské sféře a to především ve vzdělávání a zdravotní a sociální péči. Výrazně nadprůměrně rostly mzdy i v ubytování, stravování a pohostinství (o 7,3 %), kde se však mzdy nacházejí výrazně pod průměrem. Naopak slabý byl růst mezd v peněžnictví a pojišťovnictví, kde mzdy vzrostly jen o 0,8 % a po očištění o růst spotřebitelských cen dokonce poklesly.

Mediánová mzda rostla ve 4. čtvrtletí opět rychleji než průměrná mzda, z čehož vyplývá, že rychleji rostly nižší mzdy. Rozdíl mezi mediánovou a průměrnou mzdou se mírně snížil, když mediánová mzda ve 4. čtvrtletí tvořila 0,85 % mzdy průměrné.

Souhrnně lze říci, že rychlejší růst mezd v loňském roce je odrazem hospodářské situace v ČR. Významný pokles nezaměstnanosti se v posledních třech letech promítl do snížení nabídky volných uchazečů o zaměstnání a firmám tak často nezbývá, než zvyšovat mzdy, aby si své zaměstnance udržely. S ohledem na velmi nízký růst inflace loni mzdy rostly solidním tempem i reálně. Navzdory výraznému oživení ekonomiky a nedostatku volných uchazečů však mzdy nedosahují růstu z let 2006 a 2007, kdy se nominálně průměrná mzda zvyšovala přes 7 % a reálně přes 4 %.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.