Akcenta top

Zahraniční obchod - červen 2015

Zahraniční obchod - červen 2015

Naprosto klíčovou položkou vývozu jsou stroje a dopravní prostředky, které v červnu tvořily přes 52 % veškerého vývozu. Výsadní postavení v tomto směru zaujímá vývoz silničních vozidel, který činí přes 20 % veškerého vývozu a tento poměr se navíc zvyšuje. Vzhledem k tomu, že je výroba automobilů cyklické odvětví, tak do budoucna vysoká závislost na automobilech může pro Česko představovat nebezpečí poklesu vývozu v případě, že se evropská poptávka po automobilech sníží.

Červen byl ve znamení dvouciferného růstu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilance. Konkrétně objem vývozu vzrostl o 11,0 % a objem dovozu o 11,7 %. Obchodní bilance byla kladná ve výši 17,8 mld. korun. V první polovině letošního roku bylo vyvezeno zboží v souhrnné hodnotě 1,68 biliónu korun a dovozeno zboží za 1,58 biliónu korun. Obchodní bilance byla tak za prvních šest měsíců roku přebytková ve výši 106,6 mld. korun, což je meziročně o 5 mld. korun více.

Naprosto klíčovou položkou vývozu jsou stroje a dopravní prostředky, které v červnu tvořily přes 52 % veškerého vývozu. Výsadní postavení v tomto směru zaujímá vývoz silničních vozidel, který činí přes 20 % veškerého vývozu a tento poměr se navíc zvyšuje. Vzhledem k tomu, že je výroba automobilů cyklické odvětví, tak do budoucna vysoká závislost na automobilech může pro Česko představovat nebezpečí poklesu vývozu v případě, že se evropská poptávka po automobilech sníží. Na straně dovozu Česko od konce loňského roku těží z poklesu cen ropy a tím pádem i nižších schodků bilance minerálních paliv.

Z teritoriálního členění v první polovině roku vzrostl vývoz ze sledovaných zemí nejvíce do Číny, a to o 15,2 %. Následovalo Spojené království s 12,5 %, což je důsledkem rychlejšího růstu tamní ekonomiky. Solidně rostly i vývozy do klíčového Německa (8,4 %) a Francie (9,2 %). Naopak o třetinu méně zboží se vyvezlo do Ruska, a to především kvůli zavedeným sankcím a ekonomickému vývoji v Rusku. Prudké oslabení rublu se podepsalo k výraznému propadu nákupu silničních vozidel na ruském trhu. I nadále platí, že zatímco do zemí EU je Česko čistým vývozcem, tak souhrnně se zeměmi mimo EU má negativní bilanci. Hlavní podíl na tomto faktu mají především dovozy z Číny (spotřební zboží) a z Ruska (minerální paliva).

Pozitivní výsledky zahraničního obchodu by měly přetrvávat i v dalších měsících letošního roku. Negativním impulsem se může stát Čína, respektive zpomalení tamní ekonomiky. Zatímco pro Česko Čína z pohledu vývozu nepředstavuje klíčového obchodního partnera, tak pro Německo již ano. Čína je pro spolkovou zemi po Francii a USA oblast, kam míří nejvíce německého vývozu. Zprostředkovaně bychom tak čínské zpomalení mohli pocítit i v Česku.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.