Akcenta top

Zahraniční obchod - duben 2014

Zahraniční obchod - duben 2014

Komentář k zahraničnímu obchodu – duben 2014

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Pokračující hospodářské oživení v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

Vysoká statistická základna z loňského dubna způsobila nižší meziroční růst obratu zahraničního obchodu, než tomu bylo v předchozích měsících letošního roku. Meziroční růst vývozu o 11,2 % a dovozu o 11,3 % lze však v tomto kontextu hodnotit jednoznačně kladně. A stejně tak i dubnový přebytek obchodní bilance ve výši 16,5 mld. korun. V souhrnu za první čtyři měsíce letošního roku je přebytek obchodní bilance vyšší než za prvních pět měsíců roku loňského.

Z pohledu vývozu jsou pro ČR klíčové země EU28, kam v dubnu směřovalo téměř 83 % veškerého vývozu. Z toho téměř jedna třetina veškerého vývozu jde do sousedního Německa. V meziročním srovnání vývoz do EU28 vzrostl o 12,7 % a vývoz do zemí eurozóny o 10,3 %. Oproti tomu do zemí mimo EU28 vzrostl vývoz jen o 4,8 %.  Ze sledovaných zemí se nejvíce zvýšil vývoz do Spojeného království (18,6 %) a do Německa (12,2 %). Navzdory napjaté situaci na Ukrajině vývoz do Ruské federace v dubnu meziročně vzrostl o 2,0 %, zatímco v případě Rakouska došlo k jeho poklesu o 2,0 %.

Kladné saldo zahraničního obchodu má ČR s EU28 (v dubnu 53,1 mld. korun) a se zeměmi eurozóny (v dubnu 40,2 mld. korun). Záporné saldo má ČR naopak s Čínou (v dubnu -21,8 mld. korun), s Polskem (-2,1 mld. korun) a díky negativní komoditní bilanci i s Ruskou federací (-3,0 mld. korun).

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Pokračující hospodářské oživení v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.