Akcenta top

Zahraniční obchod - srpen 2014

Zahraniční obchod - srpen 2014

Zahraniční obchod a průmysl jsou spojené nádoby a srpnový pokles průmyslové výroby se tak úměrně promítl i do slabších dat o zahraničním obchodu.

Zahraniční obchod a průmysl jsou spojené nádoby a srpnový pokles průmyslové výroby se tak úměrně promítl i do slabších dat o zahraničním obchodu. V srpnu objem vývozu vzrostl meziročně pouze o 2,3 % a dovoz o 2,1 %. Obchodní bilance byla přebytková jen ve výši 1,5 mld. korun. Jedná se jednoznačně o nejslabší výsledky v tomto roce.

Za vším hledejme automobily. Nepříznivě se v srpnu vyvíjel obchod se stroji a dopravními prostředky, když přebytek činil pouze necelých 25 mld. korun, což je jednoznačně nejslabší hodnota v tomto roce. Objem vývozu u strojů a automobilů navíc meziročně mírně poklesl. Na druhé straně byla obchodní bilance kladně ovlivněna snížením pasiva bilance minerálních paliv.

Obchodní bilance se zeměmi EU byla přebytková ve výši 37,1 mld. korun, což je však nejnižší kladné saldo v tomto roce. Klíčovým obchodním partnerem zůstává jednoznačně Německo, do kterého bylo v srpnu vyvezeno zboží v hodnotě téměř 72 mld. korun, což je však o více jak 14 mld. korun méně než v červenci. Pokles vývozu je patrný i na číslech s Ruskem. Je však otázkou, do jaké míry na tom mají zásluhu uvalené sankce a jakou horší výkonnost ruské ekonomiky. Druhý faktor podle mě hraje důležitější roli.

Navzdory horším srpnovým výsledkům zůstává výhled na letošní rok optimistický. Stabilní situace v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.