Akcenta top

Zahraniční obchod - únor 2015

Zahraniční obchod - únor 2015

Podobně jako v lednu, i v únoru se do souhrnné bilance pozitivně odrazila nižší cena ropy a z ní odvozených produktů. V únoru tak byl díky levné ropě schodek bilance minerálních paliv nejnižší od roku 2009. Ještě loni v únoru byl přitom tento schodek téměř dvojnásobný.

Zahraniční obchod vykazuje na začátku letošního roku příznivé výsledky, ačkoliv meziroční přírůstky vývozu i dovozu nevykazují dvouciferné hodnoty jako před rokem. V únoru byla bilance zahraničního obchodu v národním pojetí přebytková ve výši 18,01 mld. korun, což oproti loňskému únoru znamenalo zvýšení o 3,2 mld. korun. Objem vývozu vzrostl meziročně o 7,5 % na 271,1 mld. korun a objem dovozu o 6,7 % na 253,1 mld. korun.

Podobně jako v lednu, i v únoru se do souhrnné bilance pozitivně odrazila nižší cena ropy a z ní odvozených produktů. Letos v lednu došlo k meziročnímu snížení bilance minerálních paliv o 7,2 mld. korun a v únoru o 5,9 mld. korun na – 8 mld. korun. V únoru tak byl díky levné ropě schodek bilance minerálních paliv nejnižší od roku 2009. Ještě loni v únoru byl přitom tento schodek téměř dvojnásobný.

V únoru došlo rovněž ke zvýšení přebytku bilance strojů a dopravních prostředků o 1,5 mld. na 36,8 mld. korun. Naopak došlo ke zhoršení bilance polotovarů a materiálů o 2,1 mld. korun a průmyslového spotřebního zboží o 2,6 mld. korun.

Nižší obchodní aktivita mezi Českou republikou a Ruskou federací pokračovala i v únoru. Objem vývozu do Ruska meziročně poklesl o 38 % na 5,1 mld. korun a objem dovozu i díky levnější ropě poklesl o 21 % na 7,6 mld. korun. Saldo obchodní bilance s Ruskem tak měla Česká republika schodkové ve výši 2,5 mld. korun. Ochlazení obchodní výměny s Ruskem by však měl i nadále kompenzovat vývoz na západní trhy. Díky oživení evropské ekonomiky tak počítám se slušným růstem objemu vývozu i nadcházející měsíce.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.