Akcenta top

Zahraniční obchod - září 2013

Zahraniční obchod - září 2013
Podle dnes zveřejněných údajů ČSÚ vzrostl v září vývoz meziročně o 8,3 % a dovoz o 7,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 35,1 mld. korun. Rekordní nárůst vývozu i dovozu byl mimo jiné pozitivně ovlivněn vyšším počtem pracovních dnů. Letošní září mělo o dva pracovní dny více než to loňské. Na meziměsíční bázi vývoz po sezonním očištění poklesl o 0,5 % a dovoz poklesl o 1,7 %.

Na přebytkové obchodní bilanci se podílely tradičně stroje a dopravní prostředky (meziroční nárůst o 8,2 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží o 1,4 mld. Kč. Naopak k prohloubení schodku došlo v obchodu s minerálními palivy a chemickými výrobky o 4,3 mld. Kč. Na přebytkové obchodní bilanci se ze tří čtvrtin podílely podniky, které mají sídlo v zahraničí. Oproti tomu domácí firmy se na kladném saldu podílely ze zbylé čtvrtiny.

Vývoz v meziročním srovnání vzrostl nejvíce u strojů a dopravních prostředků (o 9,2 %) a dovoz byl vyšší o 4,8 %. Dovoz minerálních paliv vzrostl meziročně o 7,1 %. Se zeměmi EU28 byla bilance zahraničního obchodu kladná ve výši 68,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,5 mld. Kč vyšší. Oproti tomu došlo ke snížení schodku se zeměmi mimo EU na 31,4 mld. Kč, a to o 1,8 mld. Kč. Nejvíce se schodek snížil v obchodě s Čínou, konkrétně o 4,0 mld. Kč.

Zahraniční výměna ČR se tak začíná postupně vracet na růstovou trajektorii, když je tažena především zahraniční poptávkou a jde ruku v ruce se zlepšující se situací v průmyslu. Hospodářské oživení v eurozóně se tak pozitivně odráží na kladném nárůstu vývozu i dovozu. I nadále však přetrvávají rizika s udržitelným hospodářským vývojem v eurozóně a s tím i riziky pro zahraniční obchod.
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.