Akcenta top

Index spotřebitelských cen - červenec 2016

Index spotřebitelských cen - červenec 2016

V nadcházejících měsících lze počítat s dalším pozvolným růstem inflace. Na meziroční růst cen přesahující 1 % si však budeme pravděpodobně muset počkat až do příštího roku.


Spotřebitelské ceny v červenci oproti červnu vzrostly o 0,3 %. Ve srovnání s loňským červencem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 %. I v červenci platilo, že meziroční růst cen táhl nahoru především dražší alkohol a tabákové výrobky a rovněž dražší služby. Právě na cenách služeb je vidět, jak se zlepšuje situace na domácím pracovním trhu včetně růstu mezd.

K meziměsíčnímu růstu inflace v červenci přispěly především dražší dovolené, potraviny a alkoholické nápoje. Naopak v červenci se oproti červnu snížily ceny oblečení a obuvi a rovněž pohonných hmot.

K meziročnímu růstu inflace v červenci i nadále přispíval dražší alkohol a tabákové výroby, náklady spojené s bydlením či dražší výdaje na rekreaci a kulturu. Naopak meziročně se ceny opět snížily v případě pohonných hmot a potravin, ačkoliv dynamika poklesu nebyla již zdaleka tak silná jako v předchozích měsících.

V nadcházejících měsících lze počítat s dalším pozvolným růstem inflace. Na meziroční růst cen přesahující 1 % si však budeme pravděpodobně muset počkat až do příštího roku.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.