Akcenta top

Objem průmyslové produkce se v dubnu 2020 propadl na úrovně z roku 2004!

Objem průmyslové produkce se v dubnu 2020 propadl na úrovně z roku 2004!
Miroslav Novák
Miroslav Novák

08. 06. 2020

(Komentář k průmyslové produkci – duben 2020)

Průmysl v dubnu byl ještě více než v březnu zasažen vládními opatřeními na zastavení pandemie Covid-19. Automobilky působící v ČR měly i po větší část dubna zastavenou produkci a k významnému omezení činností byla nucena přistoupit i řada dalších podniků ve zpracovatelském průmyslu. Výpadek automobilového průmyslu se velmi negativně promítl i do výkonu dubnového zahraničního obchodu, když produkce automobilů a zahraniční obchod jsou významně propojené nádoby.

Výrazný pokles průmyslu se v dubnu očekával, avšak hloubka poklesu tato očekávání ještě překonala. Extrémní propad dubnové produkce vhodně ilustruje skutečnost, že se jedná o nejnižší objem produkce od června 2004. Pozitivem je tak alespoň fakt, že duben představuje dno, od kterého se bude průmysl v nadcházejících měsících odrážet vzhůru.

Oproti březnu průmyslová produkce poklesla o 23,4 % a v meziročním srovnání o 33,7 %. Prudký propad vykázaly i nové zakázky, které se meziročně snížily o 42,0 %.

Průmysl v dubnu byl ještě více než v březnu zasažen vládními opatřeními na zastavení pandemie Covid-19. Automobilky působící v ČR měly i po větší část dubna zastavenou produkci a k významnému omezení činností byla nucena přistoupit i řada dalších podniků ve zpracovatelském průmyslu. Výpadek automobilového průmyslu se velmi negativně promítl i do výkonu dubnového zahraničního obchodu, když produkce automobilů a zahraniční obchod jsou významně propojené nádoby.

Výrazný pokles produkce se v dubnu týkal téměř všech největších odvětví zpracovatelského průmyslu, když nejvíce zasažením odvětvím byly zmíněné automobily. Produkce motorových vozidel meziročně poklesla o 80,1 %, plastových produktů o 48,0 % a kovodělný průmysl o 25,3 %. O téměř 30 % poklesla produkce ve strojírenství a výroba elektrických zařízení. Výjimkou mezi velkými odvětvími byla v dubnu produkce počítačů a elektronických přístrojů, která meziročně de facto stagnovala.

Automobily se v dubnu nejenom téměř nevyráběly, ale zároveň se ani nepoptávala jejich budoucí výroba, když nové zakázky poklesly o 77,7 %. V souhrnu nové zakázky v průmyslu poklesly o 42,0 %, když výrazněji poklesly ty ze zahraničí. Prudký dubnový pokles nových zakázek je zároveň otazníkem pro rychlé oživení produkce v nejbližších měsících, i když je třeba zdůraznit, že duben a zároveň i březen byly i v tomto směru silně nestandardní. Každopádně je nutné počítat s tím, že poptávka po automobilech bude v koronavirem zasažené Evropě ve druhé polovině letošního roku utlumená, což je v tuto chvíli to největší riziko pro automobilový sektor.

V květnu lze vzhledem k odeznívání koronavirových omezení očekávat již silný meziměsíční nárůst průmyslové produkce. Meziročně však bude průmysl i v květnu hluboko v červených číslech. Na předkoronavirové úrovně se objem produkce do konce letošního roku již velmi pravděpodobně nedostane. A zatímco v meziměsíčním srovnání bude průmysl zrychlovat, tak v tom meziročním bude i nadále setrvávat v záporných hodnotách.

Voulez-vous en savoir plus sur nos services et produits?
Écrivez-nous
+33 1 76 54 63 19
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.