Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - červenec 2015

Podíl nezaměstnaných osob - červenec 2015

Problémem zůstává i nadále dlouhodobá nezaměstnanost. Podíl nezaměstnaných, kteří jsou na pracovním úřadu déle než rok, činil v červenci více jak 45 % z celkového počtu nezaměstnaných.

V červenci poprvé v letošním roce nedošlo k meziměsíčnímu poklesu nezaměstnanosti, když podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl na 6,3 % z červnových 6,2 %. To však nebyl důsledek zhoršení situace na pracovním trhu, ale mírně negativní sezónnosti, kdy na úřady práce vstupují čerství absolventi, a také ti pracovníci, kterým končil úvazek k 30. červnu a nebyl jim prodloužen. Na druhé straně v červenci oproti červnu došlo k dalšímu zvýšení počtu volných pracovních míst (již přes 98 tis.)

Vývoj na pracovním trhu zůstává i nadále velmi příznivý a během nadcházejících měsíců bychom měli být svědky poklesu nezaměstnanosti pod hladinu 6 %. Pozitivnímu trendu nahrává sílící domácí poptávka, díky níž bude stále více docházet k tvorbě nových pracovních míst i mimo zpracovatelský průmysl. Nábor nových zaměstnanců se tak bude týkat většiny odvětví.

Stále intenzivnější tvorba nových pracovních míst a zároveň klesající počet nezaměstnaných vytváří v některých oborech nesoulad poptávky po nových zaměstnancích a jejich dostupnosti na pracovním trhu. Jedná se zejména o technické obory. Zároveň to znamená, že na některých pozicích budou sílit požadavky na rychlejší mzdový růst, který však nebude celoplošný, ale spíše diferenciovaný.

Problémem zůstává i nadále dlouhodobá nezaměstnanost. Podíl nezaměstnaných, kteří jsou na pracovním úřadu déle než rok, činil v červenci více jak 45 % z celkového počtu nezaměstnaných.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.