Akcenta top

Zahraniční obchod - červen

Zahraniční obchod - červen

Červnový výsledek statistiky zahraničního obchodu skončil za očekáváním. Vývoz v meziročním srovnání poklesl o 2,5 % a dovoz dokonce o 4,8 %. Obchodní bilance v červnu byla přebytková ve výši 33,0 mld. korun. Za lepší obchodní bilancí stojí výraznější pokles dovozu. To dobře ilustrují data za první pololetí letošního roku, kdy došlo k meziročnímu poklesu vývozu o 1,7 % a dovozu o 3,8 %.

Přebytek v zahraničním obchodu v  meziročním srovnání vzrostl u strojů a dopravních prostředků (3,8 mld. korun) a u průmyslového spotřebního zboží (2,0 mld. korun). Na druhé straně došlo k prohloubení schodku s minerálními palivy (2,7 mld. korun). Pokud se zaměříme na celkový vývoz, tak u strojů a dopravních prostředků byl zaznamenán meziroční pokles o 3,7 %. V případě dovozu byl u strojů a dopravních prostředků zaznamenán meziroční propad o 9,1 %.

Obchodní bilance se státy EU zůstává i nadále silně přebytková – v červnu s kladným saldem ve výši 56,8 mld. korun. Na druhé straně schodek se zeměmi mimo EU se snížil na 22,7 mld. korun. Došlo k dalšímu snížení deficitu v obchodu s Čínou, konkrétně o 5,1 mld. korun.

Poptávka na evropských trzích zatím zůstává v útlumu, což se odráží i na statistice českého zahraničního obchodu. Zahraniční obchod také zdaleka nepřispívá do výkonu české ekonomiky tak jako tomu bylo v roce 2012. K mírnému oživení by mělo dojít ve druhé polovině letošního roku a především v jeho závěru, když podle nově publikovaných dat se situace na evropských trzích postupně stabilizuje. I nadále by měl v tomto směru pomáhat slabší směnný kurz koruny k euru.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.