Akcenta top

Zahraniční obchod - červenec 2015

Zahraniční obchod - červenec 2015

Druhý důvod má trvalejší charakter a do čísel o zahraničním obchodě se bude promítat i v dalších měsících. Je jím rychlejší růst dovozu, který snižuje přebytek obchodní bilance! V červenci dovoz rostl rychleji již pátým měsícem v řadě. Z teritoriálního členění lze tuto skutečnost ukázat následovně – růst vývozu do zemí Evropské unie roste letos pomaleji než dovoz z mimoevropských zemí!

Červencová čísla ze zahraničního obchodu na první pohled příliš přesvědčivá nejsou. Objem vývozu meziročně vzrostl jen o 2,4 % a objem dovozu o 4,0 %. Přebytek obchodní bilance činil pouhých 6,8 mld. korun a byl jednoznačně nejnižší v letošním roce. A to navzdory poklesu cen ropy, když se deficit u minerálních paliv meziročně snížil o 3,5 mld. korun.

Kde tedy hledat důvody lehce slabších červencových čísel? V případě meziročního růstu exportu a importu připadá část viny na nižší počet pracovních dnů. Letošní červenec měl o jeden pracovní den méně. Druhý důvod má trvalejší charakter a do čísel o zahraničním obchodě se bude promítat i v dalších měsících. Je jím rychlejší růst dovozu, který snižuje přebytek obchodní bilance! V červenci dovoz rostl rychleji již pátým měsícem v řadě. Z teritoriálního členění lze tuto skutečnost ukázat následovně – růst vývozu do zemí Evropské unie roste letos pomaleji než dovoz z mimoevropských zemí!

Rychlejší růst dovozu a mírně slabší přebytek zahraničního obchodu tak lze chápat jako daň za silný růst domácí ekonomiky. To se odráží i do vyšší poptávky po zahraničním zboží. I nadále však můžeme počítat s přebytkem obchodní bilance, který bude letos opět rekordní.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.