Akcenta top

Zahraniční obchod - srpen 2013

Zahraniční obchod - srpen 2013

Podle čerstvě zveřejněné statistiky ČSÚ vzrostl v srpnu vývoz meziročně o 1,9 %, zatímco dovoz stagnoval. Obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 20,6 mld. korun. Růstová čísla zaznamenala statistika zahraničního obchodu i na meziměsíční bázi. Po sezonním očištění vývoz v srpnu oproti červenci vzrostl o 2,8 % a dovoz o 4,2 %. V srpnu se dařilo vývozu strojů a dopravních prostředků, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 6,5 %. Dařilo se především automobilům. Přebytek mezi vývozem a dovozem strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 9,3 mld. korun na 43,4 mld. korun. Na druhé straně pokles vývozu zaznamenala výpočetní technika, a to o 3,1 mld. korun.

Podle teritoriálního členění zůstává bilance ČR se zeměmi EU28 silně přebytková. V srpnu kladné saldo činilo 51,4 mld. korun a meziročně bylo vyšší o 1,5 mld. korun. Na druhé straně došlo k poklesu schodku se zeměmi mimo EU na 30 mld. korun. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem (o 1,2 mld. korun) a Francií (o 1,1 mld. korun). K prohloubení schodku došlo u obchodu s Polskem (o 1,2 mld. korun).

Výhled na závěr letošního roku i na celý rok 2014 začíná být více optimistický. Důvodem je především vývoj ve zbylých zemích EU, primárně v Německu. Postupné oživení evropské ekonomiky by se mělo kladně odrazit na rostoucí obchodní výměně a to jak na straně vývozu, tak i dovozu. Rizika však přervávají a hovořit tak v současnosti s jistotou o výraznějším oživení evropského hospodářství je z mého pohledu i nadále předčasné.

AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
39.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.